do strony «rożności»

Koło modlitwy

Gdy otrzymasz ten list, pomódl się za osobę, która Ci go wysłała. To wszystko, co musisz zrobić... Nic więcej... To jest tak mocne... Po prostu wyślij ten list do siedmiu osób i patrz, jak Boża odpowiedź na modlitwę działa w Twoim życiu. Nie zatrzymuj koła, proszę... Ze wszystkich darmowych rzeczy, która moglibyśmy otrzymać, modlitwa jest najlepsza. Żadnych kosztów, wspaniale nagrody. Módlmy się więc jeden za drugiego...

Modlitwa

Ojcze, proszę Cię byś błogosławił mych przyjaciół czytających teraz ten list. Proszę Cię, abyś udzielił łaski ich duszom w tej właśnie chwili.
Gdzie jest ból, daj im swój pokój i miłosierdzie.
Gdzie jest zwątpienie, udziel na nowo ufności w Twoją moc działania przeznich.
Gdzie jest zmęczenie lub wyczerpanie, proszę Cię, byś udzielił im zrozumienia,cierpliwości i siły, gdy będą uczyli się poddawania Twojemuprowadzeniu.
Gdzie jest duchowy zastój, proszę Cię, byś ich odnowił przez objawienie Twojejbliskości i przez pociągniecie ich ku większej zażyłości z Tobą.
Gdzie jest strach, objaw Twoją miłość i udziel im Twojej odwagi.
Gdzie jest grzech, który ich blokuje, ujawnij go i zerwij jego panowanienad życiem moich przyjaciół.
Udziel im także swojego błogosławieństwa, aby nie doznali niedostatku (dosłownie pobłogosław ich finanse :), daj im szerszespojrzenie i powołaj przywódców i przyjaciół, aby ich wspierali i dodawaliodwagi. Daj każdemu z nich dar rozróżniania, by rozpoznawali siły zła wokółsiebie, a także objaw im moc, którą mają w Tobie, by je pokonywać. Proszę Cię,byś uczynił to w imię Jezusa.

Z miłością, Twój przyjaciel

Przesłanie tego listu komuś, kogo uważasz za przyjaciela, pobłogosławi was obu. Przesłanie zaś tego komuś, kto nie jest Twoim przyjacielem, jest czymś, co uczyniłby Chrystus.

do strony «rożności»