do strony «rożności»

Telekomunikacja w starożytnej Europie

Niemieccy archeolodzy znaleźli na głębokości 50 metrów kawałki drutu miedzianego. Po wnikliwej analizie ogłosili, że już 2,5 tys. lat temu starożytni Germanie korzystali z łączności telefonicznej na drutach miedzianych.

Niedługo potem archeolodzy brytyjscy rozpoczęli wykopaliska u siebie i na głębokości 100 m znaleźli kawałki szkła. Po ich zbadaniu ogłosili, że już 5 tys. lat temu starożytni Brytyjczycy korzystali z łącz światłowodowych.

Na wieść o tym uczeni polscy przeprowadzili szeroko zakrojone poszukiwania w Polsce. Niestety ani na głębokości 50, ani 100, ani nawet 200 metrów, nie znaleźli ani kawałka szkła lub drutu miedzianego. Wniosek: 7 tys. lat temu starożytni Polanie korzystali szeroko rozbudowanej sieci telefonii komórkowej!

do strony «rożności»