Teksty własne

Oto spis tekstów mojego autorstwa w porządku chronologicznym.

 1. Fizyka i matematyka a filozofia - praca semestralna z filozofii (styczeń 1995)
 2. List do Redakcji „Wiedzy i Życia” (sierpień 1997)
 3. Even at the End of the Twentieth Century People Are Still Dying of Hunger. What Can Be Done to Solve This Problem? - esej o głodzie napisany w języku angielskim (styczeń 1998)
 4. Sprawozdania z praktyk studenckich w Warszawie w: Instytucie Technologii Elektronowej, Instytucie Technologii Próżniowej (lipiec 1998)
 5. Opis pracy magisterskiej (wrzesień 1999)
 6. Krytyczne podejście do koncepcji Ericha von Dänikena (pochodzenie i rozwój cywilizacji ziemskiej a przybysze z kosmosu) - konspekt referatu wygłoszonego na zebraniu studenckiego Naukowego Koła Fizyków (maj 2000)
 7. Wywiad ze mną, który ukazał się w jednym z numerów „Gazetki Parafialnej” (grudzień 2000)
 8. Kilka refleksji o osobie i myśli Simone Weil - esej o francuskiej myślicielce (grudzień 2000, dopisek 15 listopada 2004)
 9. Boże Narodzenie niekoniecznie w grudniu - (po)swiąteczna miniatura (styczeń 2002)
 10. O pewnym prostym zadaniu z teorii względności - artykuł dydaktyczny, który ukazał się w czasopiśmie „Foton” nr 86 (jesień 2004) na stronach 46-47, dostępny także w pliku pdf (83 KB)
 11. Wykłady Zofii Gołąb-Meyer „Podstawy psychologiczne nauczania fizyki”. Referat z psychologii w ramach studium pedagogicznego dla nauczycieli akademickich wygłoszony w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach 10 stycznia 2005 roku: PowerPoint (175 KB), pdf (205 KB)

Moje teksty związane z Japonią są dostępne na stronie www.miczek.pl/japonia/#teksty.

Opracowania na temat liturgii, których jestem autorem lub współautorem, znajdziesz w witrynie Diakonii Liturgii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej w dziale Materiały. Opracowałem też kalendaria życia ks. Franciszka Blachnickiego oraz historii Ruchu Światło-Życie - są one dostępne na stronie www.katowice.oaza.pl/?id=historia.