Moje zainteresowania

Są dość rozległe, stąd niestety niektóre nieco powierzchowne. Oto ich lista (kolejność nie odzwierciedla ich ważności w moim życiu).

Nauki ścisłe i techniczne

Nauki i zagadnienia humanistyczne, w tym religijne

Inne